Een symbolische plek

Arboretum Kalmthout is voor Slovenië een symbolische plek waar de Sloveense liefde voor planten en natuur van grondlegster Jelena De Belder-Kovačič, verder blijft bloeien. Ook na haar overlijden in 2003, bleef de hechte vriendschap tussen Vlaanderen, Slovenië en Europa in het arboretum bewaard. Nog steeds trekt Arboretum Kalmthout vele Slovenen aan die zich verder willen verdiepen in de manier van tuinieren van Jelena De Belder-Kovačič.

World Bee Day

Met de boomplanting wil Ambassadeur Sušnik het belang van de bij voor de mens, de ecosystemen en de plantendiversiteit onder de aandacht brengen: “Slovenië blijft zich als een bijenvriendelijk land in de kijker zetten. En het is onder impuls van Slovenië, dat de Verenigde Naties sinds 2017 van 20 mei de World Bee Day maakten. Het voortbestaan van de wereldwijde bijenpopulatie is bedreigd, en daarmee ook de wereldwijde landbouw en voedselvoorziening. Daarom is het van levensbelang om samen actie te ondernemen”.