De Nekker schakelt volgend seizoen versnelling hoger met verstrengde maatregelen

Door Mireille Colson op 15 september 2022

Naar aanleiding van opstootjes in juni in De Nekker voerde de provincie enkele nieuwe maatregelen in en gaat ze volgend seizoen nog een stap verder. Naast de controle van e-ID en investeringen in infrastructuur en camerasysteem, komt er een plaatsverbod voor hardnekkige onrustverstoorders. Het provinciebestuur pleit ook opnieuw voor een federaal wettelijk kader voor een interprovinciale zwarte lijst voor amokmakers.  

Na een intensief veiligheidsoverleg besliste het Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker om afgelopen zomer enkele krachtdadige maatregelen te nemen met onmiddellijke ingang. Zo werd de capaciteit beperkt en overgegaan op online reservering. Bewakingsagenten zorgden voor extra toezicht en de samenwerking met politie Mechelen werd geoptimaliseerd. De maatregelen hadden een positief effect want er waren geen noemenswaardige incidenten meer dankzij de uitstekende samenwerking met de Stad Mechelen en de politie.

Voor seizoen 2023 gaat De Nekker nu dus nog een stap verder zodat de recreanten in de beste omstandigheden kunnen genieten van hun uitstap. Dat wil zeggen dat controle van e-ID en samenwerking met Stad Mechelen en politie gewaarborgd is. De infrastructuur, met name het hekwerk, wordt aangepast en de provincie investeert verder in een performant camerasysteem.

Voor de hardnekkige onrustverstoorders behoort een plaatsverbod tot de mogelijkheden maar als het echt moet, wil de provincie nog een stap verder gaan.
Gedeputeerde Mireille Colson, bevoegd voor groen- en recreatiedomeinen is stellig:
“We zijn tevreden van het resultaat, maar herhalen met aandrang onze oproep aan de federale overheid om een wettelijk kader voor interprovinciale zwarte lijst voor amokmakers te scheppen.”

Ook de burgemeester dringt er bij minister Verlinden op aan om snel werk te maken van een centrale databank, zoals die ook bestaat in het voetbal, om amokmakers uit alle recreatiedomeinen te kunnen weren.

“Wij hebben samen heel snel op de bal gespeeld. Dat heeft geleid tot uitstekend resultaat. Het is een model van samenwerking tussen provinciebestuur en lokale overheid en politie dat we de komende seizoenen gaan aanhouden en zelfs nog intensiveren, vooral door in informatie-uitwisseling dankzij technologie”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is