Nieuw fietsleaseplan voor personeel provincie Antwerpen

Door Mireille Colson op 1 september 2022

De provincie Antwerpen heeft een reputatie als koploper inzake fietsbeleid.  Een nieuw fietsleaseplan voor haar personeelsleden sluit hierbij aan. Provinciale medewerkers kunnen vanaf 1 oktober een leasefiets naar keuze bestellen. De financiering gebeurt via hun (gehele of gedeeltelijke) eindejaarstoelage voor de komende vier jaar. Met dit voorbeeld inspireert de provincie Antwerpen opnieuw tal van bedrijven en lokale overheden om de woon-werkverplaatsingen van hun personeel te verduurzamen.

De provincie Antwerpen is een koploper inzake fietsbeleid. Vanuit het Provinciale Mobiliteitspunt adviseert en begeleidt zij tal van bedrijven en andere lokale besturen naar duurzamer woon-werkverkeer. Via de gratis mobiscans ontvangen werkgevers tips die de duurzame mobiliteit van hun personeel verbeteren. Fietslease is een belangrijke maatregel die zowel bedrijven als overheden hiervoor kunnen inzetten.

Een fiscaal aantrekkelijk fietsleaseplan stimuleert werknemers om de woon-werkverplaatsing met de fiets af te leggen. Het verbetert hun mobiliteitsproblemen en levert hen financiële voordelen en gezondheidswinst op.

‘Het provinciaal fietsbeleid focust zich voornamelijk op aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur. We zien graag zoveel mogelijk fietsers op veilige fietswegen. Daarnaast geven wij vanuit het Provinciaal Mobiliteitspunt met onze mobiscans advies-op-maat aan werkgevers die streven naar een duurzaam woon-werkverkeer bij hun personeelsleden. Zoals hierbij aan vele bedrijven al verduidelijkten, is een voordelig fietsleaseplan daarin een belangrijke succesfactor. Als toonaangevende organisatie willen we tegen 2025 onze modal shift voor de campus Provinciehuis nog met 10% verbeteren naar een verhouding van 80-20% ten voordele van duurzame vervoersmodi. Het nieuwe fietsleaseplan helpt ons hierin’, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit.

Fietsleaseplan

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 bood openbare besturen een nieuwe wettelijke regeling tot fietslease voor hun medewerkers. De provincie Antwerpen gaat nu gedurende 4 jaar in zee met de leasefirma o2o. Personeel dat onder de rechtspositieregeling van de provincie Antwerpen valt, kan vanaf 1 oktober 2022 een degelijke fiets naar keuze bestellen. Diverse types komen in aanmerking, zowel klassieke als elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen, ... en dat via een zelfgekozen leverancier uit een breed fietshandelaarsnetwerk. Zo kan elke medewerker een fiets bestellen, afhalen en/of laten onderhouden door een fietshandelaar in zijn buurt.

Gedeputeerde Mireille Colson, bevoegd voor Personeel, merkt op: ‘We zijn blij en trots om ons personeel deze fiscaalgunstige regeling voor aankoop van een nieuwe fiets aan te bieden. Dankzij de inspanningen van onze HR-administratie kunnen we dit project in goede banen leiden. We vertrouwen erop dat heel wat gemotiveerde medewerkers op dit aanbod zullen ingaan. Samen met hen maken we maken we er een groot succes van, dat zowel onze medewerkers als de mobiliteitsdoelstellingen van de provincie ten goede komt.’

De eerste fietsen worden geleverd vanaf 1 januari 2023. Met maatregelen als dit fietsleaseplan wil de provincie Antwerpen haar medewerkers stimuleren om zich duurzaam naar het werk te verplaatsen. Bijkomende omkadering die de provincie voorziet op de campus Provinciehuis (werkplaats van 700 medewerkers) zijn onder andere een goede infrastructuur (fietsstallingen, douche- en omkleedruimten, laadpunt elektrische fietsen, mobiel fietsherstel) en de wettelijke fietsvergoeding van 0,25 EUR per kilometer voor haar personeel.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is