PIME en gerenoveerde Polder van Lier zijn nieuwe toeristische trekkers in Pallieterland

Door Mireille Colson op 4 juli 2022

Fietsers en wandelaars ontdekken natuur en techniek langsheen de Netedijk

De Kleine Nete-vallei is populair bij fietsers en wandelaars. Dat is ook de provincie Antwerpen niet ontgaan. Samen met partners in het gebied zoekt ze naar manieren om er de recreatieve en toeristische troeven te ondersteunen. Met resultaat. In beleefzone Pallieterland, tussen Lier en Duffel, zijn er bijkomende speel- en picknickplekken-met-extraatjes. Gezinnen met kinderen vinden een nieuwe beleefroute in de tuin van het Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie, kortweg PIME. En langs de Netedijk tussen PIME, het groene Anderstadt en het pas heringerichte overstromingsgebied Polder van Lier, laten nieuwe infopanelen je ontdekken wat achter de pompen en sluizen van het Sigmagebied schuilgaat. Je kan er zelfs afdalen in het nieuw ontstane wetland, nu al een paradijs voor watervogels en steltlopers.

“Eigenlijk kun je deze nieuwe belevenissen zien als een eerste stap om de vallei van de Kleine Nete toeristisch te versterken”, licht gedeputeerde Jan De Haes toe. “In de vallei kun je een heel fijne vakantie doorbrengen, met een heleboel leuke activiteiten op mooie plekjes. Die zetten we graag nog wat meer in de verf, weliswaar zonder al te sterk in te grijpen op de vallei en haar bewoners. We vertrekken zo veel mogelijk van wat er al is. Voor beleefzone Pallieterland zijn we gaan samenzitten met partners die al actief zijn in het gebied. De Groendomeinen Regio Mechelen zorgen voor bijkomende picknickfaciliteiten in de tuin van PIME. De Vlaamse Waterweg en het Agentschap voor Natuur en Bos toonden meteen interesse om het pas heringerichte overstromingsgebied Polder van Lier en de nieuwe natte natuur mee toegankelijk te maken voor het publiek. Een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking, zoals we er met onze provinciale gebiedswerking al heel wat hebben mogen coördineren.”

“Wat ‘werken met wat er al is’ betreft, is PIME een mooi voorbeeld uit eigen huis”, vult gedeputeerde Mireille Colson aan. “Al sinds 1993 kunnen hier tijdens de schooluren klassen terecht om ìn de natuur over de natuur te leren. Maar de mooie tuin is eigenlijk altijd open, voor iedereen. Dat willen we nu extra ondersteunen. De twee nieuwe beleefroutes, de picknickplekken met – niet onbelangrijk! - openbare toiletten, en het heerlijk bio-ijs tijdens het weekend maken van PIME een ideale pitstop tijdens een dagje uit in het groene Pallieterland. Van hieruit ontdek je per fiets of te voet ook gemakkelijk de overstromingsgebieden Anderstadt en Polder van Lier, waar je heerlijk kunt vogelspotten in het groen.”

“Via onze educatieve werking bereiken we jaarlijks ruim 10.000 leerlingen in schoolverband,” vertelt PIME-directeur Gerd Goris. “In en rond PIME ontdekken ze de waarde en het belang van de natuur, en krijgen ze inzicht in de relatie tussen menselijke ingrepen en klimaatverandering. Die aspecten brengen we graag ook onder de aandacht van het brede publiek en dat doen we met het nieuwe beleefparcours in de tuin en de infopanelen langs de Netedijk.”

Sigmagebied Polder van Lier gerenoveerd

Wie vanuit PIME langs de Netedijk richting Lier trekt, ontdekt ook heel wat infrastructuur rond waterbeheer, zoals het gerenoveerde overstromingsgebied ‘Polder van Lier’, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan.

Koen Segher, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg nv.: “Polder van Lier werd in de jaren 80 ingericht om water op te vangen. Intussen drong een grondige renovatie zich op. Een grotere sluis laat het gebied vlotter leegstromen nadat het bij stormtij water uit de Beneden-Nete heeft opgevangen. Zo is het overstromingsgebied sneller klaar om bij een volgende stormvloed opnieuw water te bufferen. Een stormtij kan immers meerdere hoogwaterpieken met zich meebrengen. Zo is de ruime regio beter beschermd tegen overstromingen.”

Daarnaast zorgt het Sigmaplan er ook voor dat natte natuur opnieuw plaats krijgt in de riviervallei. Koen Deheegher van het Agentschap voor Natuur en Bos: “De bestaande grachten werden breder en dieper gemaakt en er kwamen ook nieuwe grachten bij. In het voorjaar en de zomer blijft Netewater door het gebied stromen, wat voor vernatting zorgt. Daardoor ontstaat natte natuur of ‘wetland’ met open water en riet. Wetlands filteren het water en geven het waterleven op die manier een boost. En de natuur reageert onmiddellijk, nu al kun je vanop de dijk met wat geluk enkele opmerkelijke vogelsoorten spotten zoals de roerdomp en de bruine kiekendief.”

Wetlands zijn ook echte klimaatbuffers, in natte periodes houden ze regenwater vast. Dat water geven ze tijdens periodes van droogte mondjesmaat weer af. Bovendien vormt natte natuur ook een belangrijke opslag van CO2.

Over de stapstenen in het overstromingsgebied

Tussen PIME en Polder van Lier vinden fietsers en wandelaars een reeks nieuwe infopanelen die je uitnodigen om de technische infrastructuur en de natte natuur te ontdekken. Waarvoor dient het gecontroleerd overstromingsgebied, waarom graaf je een kanaal, en hoe werkt een pomp? Bij de nieuwe sluis van Polder van Lier heb je een prachtig zicht op de vele vogels in het nieuwe wetland. En wanneer het overstromingsgebied niet in werking is, kan je er via de trappen zelfs afdalen naar de stapstenen bij het wetland. Zo krijg je een unieke blik op de sluis en op het waterleven rondom.

Ook stad Lier en Regionaal Landschap Rivierenland werken binnen het samenwerkingsverband van de Kleine Nete aan toeristische en recreatieve faciliteiten voor beleefzone Pallieterland. Zij zorgen samen voor vernieuwing aan de noordzijde van de beleefzone.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is