Dit jaar is het dubbel feest want het netwerk fietsostrades in Vlaanderen bestaat 10 jaar. De 5 Vlaamse provincies werken al 10 jaar samen met als resultaat: 130 fietsverbindingen tussen steden, samen goed voor 2.800 kilometer aan fietspaden. En door de uniforme F-borden, vloerstickers en de website fietssnelwegen.be met handige routeplanner vinden de fietsers makkelijk hun weg.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit: " De provincie zet zich actief in voor de aanleg en verbetering van een netwerk van veilige, vlotte en comfortabele fietsostrades. De provincie telt al 495 km aan fietsostrades. In 2023 gaven de tellers meer dan 30 miljoen fietsers aan. Sinds 2015 registreerde de provinciale Fietsbarometer een stijging van 59% in het fietsverkeer.”  

Feest op de F11

Met de feestactie op de F11 in Mortsel wil de provincie Antwerpen niet alleen het 10 jarig bestaan van het netwerk fietsostrades vieren maar ook haar dankbaarheid tonen, maar ook fietsers verder aanmoedigen om gebruik te maken van de fietsostrades. 

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit: "Sinds 2021 is het aantal fietsers op de F11 op werkdagen met 51% gestegen. Dit jaar werd op dinsdag 14 mei een record bereikt met 2.907 fietsers. Het gemiddelde aantal fietsers op werkdagen in 2024 is 1.549 en over alle dagen van de week ligt dit gemiddelde op 1.484. We danken alle fietsers die kiezen voor een duurzame verplaatsing. Door de fietsostrades stimuleren we het gebruik van de fiets en dragen we bij aan een gezondere en milieuvriendelijkere samenleving.” 

Lancering De Grote Fietsenquête

Wie fietst langs het knooppuntennetwerk of de fietsostrades in onze provincie? en ‘Wat motiveert hen om te fietsen? zijn centrale vragen in de derde editie van De Grote Fietsenquête die de provincie Antwerpen lanceert. 

Na bevragingen in 2013 en 2017 die focusten op recreatief fietsen, organiseert provincie Antwerpen nu een onderzoek dat ook zal focussen op functioneel fietsen, waarbij aandacht is voor de vele raakpunten tussen functioneel fietsen en het vrijetijdsfietsen. Naast een algemene bevraging die nu gelanceerd wordt, volgen nog kortere thematische bevragingen die inzoomen op specifieke onderwerpen zoals het bestedingspatroon tijdens een recreatieve fietstocht of de perceptie van drukte en hoffelijkheid op de fietsostrades. 

De Grote Fietsenquête zal inzichten geven in trends en veranderingen in fietsgedrag en voorkeuren over tijd. Veranderende omstandigheden zoals toenemende verkeersdrukte of nieuwe technologieën, zoals e-bikes, kunnen nieuwe uitdagingen en behoeften voor fietsers creëren. De provincie Antwerpen wil de ervaringen en wensen van de fietsers vertalen naar een beter fietsbeleid, dat op zijn beurt zorgt voor nog meer fietsplezier. 

Fietsers kunnen de enquête invullen op www.antwerpenfietsprovincie.be tot eind september en kunnen hierbij kans maken op leuke fietsprijzen. In 2017 werden maar liefst 6000 bevragingen ingevuld.

Gedeputeerde Mireille Colson, bevoegd voor toerisme: “We mikken op enkele duizenden antwoorden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Het advies helpt ons om goede keuzes te maken in ons fietsbeleid. Welke types fietser onderscheiden we en wat zijn hun specifieke wensen? En vooral: hoe kunnen we nog meer inwoners van de provincie Antwerpen op de fiets krijgen?”